De vereniging stelt zich tot doel :


1. groeperen van oud-politieke gevangenen en rechthebbenden, van het concentratiekamp Flossenbürg en zijn commando’s, uit Geluwe en omstreken binnen de Belgische landsgrenzen;

2. groeperen van de nakomelingen en familieleden van oud-politieke gevangenen en rechthebbenden, van het concentratiekamp Flossenbürg en zijn commando’s;

3. groeperen van weggevoerden en werkweigeraars en hun nakomelingen;

4. ondersteunen van het algemene werk van de Nationale Vriendenkring van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van het voormalige Concentratiekamp van Flossenbürg en commando’s;

5. verspreiden van de geschiedenis van het concentratiekamp van Flossenbürg, onder meer i.s.m. de huidige Gedenkstätte Flossenbürg;

6. levendig houden van de geschiedenis van de familie Durnez en andere politieke gevangenen, weggevoerden en werkweigeraars uit Geluwe en omstreken binnen de Belgische landsgrenzen;

7. de strijd aangaan tegen elke vorm van totalitarisme, schending van de mensenrechten, racisme of elke bestuursvorm of bestuursfilosofie die de menselijke waardigheid schendt.


Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen :

1. educatieve activiteiten voor scholen en opleidingscentra, die de geschiedenis van het concentratiekamp van Flossenbürg blijvend herinneren;

2. publicaties i.v.m. dit thema verzorgen;

3. via voordrachten en voorstellingen de geschiedenis van het voormalige concentratiekamp verspreiden;

4. gepaste vormen van blijvende herdenking ontwikkelen.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haal doel.

 

De Vriendenkring van Flossenbürg,

afdeling Geluwe vzw

Het bestuur van de vzw Vriendenkring van Flossenbürg.


Georgette Salomez, echtgen. van wijlen Marcel Durnez,   erelid


Yves Durnez, Elke Durnez, Katleen Demeyere, Mario Minne, Annelies Durnez, Katrien Dewitte


Technische commissie:

Christian Claeys, Filip Van Loo