Nationale Vriendenkring

van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden

van het

Concentratiekamp van Flossenbürg en Commando’s.

 
 

De Nationale Vriendenkring stelt zich tot doel om aan de hand van jaarlijkse herdenkingsplechtigheden op diverse plaatsen in binnen- en buitenland, het oorlogsverleden niet te vergeten. Het hoogtepunt is het jaarlijks bijwonen van de herdenkingsplechtigheid in de ‘Gedenkstätte van Flossenbürg’.


Ze groepeert ook de laatste groep overlevenden van het voormalige concentratiekamp van Flossenbürg. Eind 2015 werden de toenmalige 6 overlevenden bevraagd: doen we verder met de Vriendenkring? Hun antwoord was unaniem: we doen verder. Samen met enkele familieleden hebben we de schouders eronder gezet en begin 2017 werd de aanvraag tot oprichting van een vzw ingediend.

Momenteel zijn er nog 4 aangesloten overlevenden.


De vereniging behartigt ook de belangen van die laatste overlevenden.

Ze verbindt er zich ook toe om aan de hand van publicaties en voorstellingen de geschiedenis

van het voormalige concentratiekamp te verspreiden. Daarbij fungeert ze als getuige van de onmenselijke wreedheden die de overlevenden hebben meegemaakt.

De verbondenheid en de samenwerking met de huidige 'Gedenkstätte Flossenbürg' en andere binnenlandse en buitenlandse organisaties die strijden tegen het grote vergeten van deze

geschiedenissen staan centraal.
Voorzitter                                    Ondervoorzitter                                 

                                                    (overlevende)

Yves Durnez                                Robertus van Haeren                     

Emiel Huysstraat 9A                    Karel Jansenslaan 23/6                

8940            Geluwe                    8400              Oostende                  

Bestuursleden:  Julien Van den Driessche (overlevende), Georgette Salomez, Johan Van Houcke, Anita Van den Driessche.                                  

 

Secretaris / penningmeester


Roland Durnez

Voorhoek    45

8940    Geluwe

Actualiteit - ActualitéActueel_-_Actualite.html
FrAmicale_Nationale.html